Sommeren 1998

Tur til Tallinn

 


Billede 1: Porttårne i den gamle bymur med Hotel Viru i midten.

Onsdag den 15. juli 1998 tog vi med flyveren kl. 9.30 til Tallinn. Flyvetid 1,5 time,
flyselskab: Estonian Air ( som Maersk Air er medejer af og superviser på).
Vi havde ingen Eestie Kroner med, og vekslede i lufthavnen. 1 dansk krone = 2 eestie
kroon. Udenfor lufthavnen stod en transitbus fra de store hoteller og ventede, hvilket
vi ikke vidste i forvejen, så vi hoppede om bord som de eneste og måtte bløde hele 10
EEK per person for turen, der tog 10 min ind til hotellet, der lå i midten af byen.
Det var et kæmpe 23 etagers silo hotel, Viru, og vi kunne ferst checke ind kl. 14, så
vi parkerede bagagen og gik ud i byen.
Tallinn er en gammel by, Tallinn betyder danskerbyen, med et indbyggertal på
500.000, hvilket er en tredjedel af landets befolkning. 213 af landets befolkning er
estere og 113 er russere. Byen er den bedst bevarede middelalderby i Baltikum og er
den gamle bydel ligger indenfor byrnuren, der er fra 1300-1400 tallene.

Lige indenfor bymuren kan man købe hjemmestrik, uldtrøjer til 250 Dkr, uldsokker
til 25 Kdr. Læg mærke til stokværket Øverst på muren. Det er utroligt velholdt,
alderen taget i betragtning.

 

Billede 2.: Uldmuren

Billede 3.: Rådhuspladsen.

Rådhuset er opfort af det danske styre i
1330 og Øverst på tårnet sidder vejrhanen
udformet som byvagten Vana
Thomas ( gamle Thomas ). I kzlderen
er der et bymuseum, der har gamle
regnskabsbØger fra byens historie og
andre ting fra byens historien.

Phu-ha, så meget gammelt støv skal
skylles ned, og i Olde Halle
serveredes god e(s)tisk ø1 i store
kms af munkeklædte tjenere, der alle
talte finsk-svensk, så sproget ikke
skulle være en forhindring for
handel.

 

Og så til en vandretur i ydre og indre gammel by. Tallinn har to bymure, bag den
inderste mur ligger de gamle verdslige og religøse magtcentre og mellem den
inderste og den ydre mur ligger handelsfolkets huse.

Billede 6.: På vej mod den indre by

 

Billede 7.: Russisk-ortodoks katedral fra 1900 i den indre by.

Billede 8.: Domkirken og sæde for biskoppen.

....

Og i den gamle by fandt vi en vej hvor Pii kunne undersøges nærmere.
På den ene side af gadeskiltet var et andet gadeskilt med: Lossi plats og på den anden
side af skiltet fandtes værtshuset" Kuller".
Tja, hvad skal man så sige ??
(Lossi plats = Slots plads)

Og så til husene i den ydre gamle by:

Billede 9.: 1410 står der øverst på huset.

Billede 10.: Gamle lagerhuse.

Billede 11.: En gyde med gamle stentavler med tekst på.

Så er der flotte dørpartier :

Billede 9.: Det er jo en flot dør, og Pii sytes at gadenavnet vat flot : Pikk betyder lang.

Og så er der noget ved at gå i kirke i Tallinn !!!!!!!!!!!

Helligåndskirken fra det 13-14. århundrede. Inde i kirken hænger Dannebrog. Vi gik til gudstjeneste søndag.

Vi havde jo taget 2 overnatninger mere end "pakken" fra Skibby Rejser, så vi kunne
tage ud og se landet udenfor Tallinn. Vi fandt "hovedbanegården" i Tallinn, for på
landkortet kunne vi se, at der gik tog til Haapsalu, en kystby på vestkysten af Estland.
Banegården var en lidt stor bygning fra 50'erne med glas på 2 sider. Men der var ikke
noget indeni andet end et hule i hjørnet og fliser, der vippede hid og did. Og så sad
der en dame i et bur. Vi kunne ikke rigtigt kommunikere med damen, så vi gik tilbage
til hotellet og spurgte om man kunne tage toget til Haapsula. Receptionisten så
skræmt på os og sagde, at det skulle vi ikke, vi skulle tage bussen. Jamen, der går jo
et tog. I skal tage bussen, det går hurtigere. Bus stationen lå nede forbi det centrale
marked og sporvogn 4 gik lige dertil. OK, så fandt vi da ud af, at der var et centralt
marked, og det måtte undersøges nærmere.

Sporvognene kørte hele tiden og kostede kun 2,50
Dkr, når man altså lige havde fundet ud af at købe
billetter og bruge den mekaniske
stemplingsmaskine indeni.

Billede 10.: Alt kunne købes på markedet. Læg mærke til kantarellerne, der kun kostede 25 Dkr pr kg.

Billede 11.: Alle slags smøger og drikke. En pakke smøger kostede 7 Dkr.

Havnen i Tallinn var tilgengæld helt ny og fancy. Men det er jo også her at alle
finnerne lander. Der er kun 3,5 times sejllads fra Helsinki, og finnerne strømmer til
Tallinn. Uffe havde sagt, at vi skulle bare sige Uffe til havnefogeden, så vidste de
hvem han var.

Havneområdet hvor bådene fra Helsinki kommer ind.

Der var også mindre cruisere.

Mer havn, mest til ære for Uffe, så han kan se at vi har været der.

 

Billede 12.: Inde i en stor hal, blev der solgt kuld og mælkeprodukter. Lige bortset fra ham vi så, der kom
lille tank mælk på en lille lastbil, hvorfra mælken blev tappet ned i medbragte dunke.

 

Fredag tog vi tidligt ud til busstationen, men den første bus til Haapsalu kØrte forst
klokken 10.30. Billetten kostede 40 Eek = 20 Dkr pr person og turen ville tage 2 timer.
I Tallins forstæder så vi fine store træ-parcelhuse med fyrretræer tæt rundt om.
Udenfor byen kom skovene med dyrkede man lysninger ind imellem. Dyreholdene var 2-5
kør og nogle får. Høstakkene var af den slags vi så som børm, kun en enkelt gang så
vi ruller af hø. De få byer vi stoppede i, havde måske 20-50 huse af træ, som svenske,
og grusveje. Vi så storke på stolper. Vi nåede Haapsalu planmæssigt og bussen
stoppede ved togstationen. Whau.. .

Togstationen i Haapsalu, en flot nymalet træbygning.

Bussen var som det ses nymodens. Stationen indbod til nærmere undersegelse.

Indenfor var alt forfaldent, men de vidste bygningen var af værdi og var
begyndt restaureringen.

Og så holdt der fine nymalede museumstog.

Hovedgaden i Haapsalu.

Og hvad finder Pii's selektive øje ?

Fluks kaster vi os ind for at sende E-mail fra Estland. Computeren fandtes på
biblioteket, men den var desværre gået ned, men galleriet inde ved siden af havde
også computer. Den virkede. men var ikke koblet op til E-mail, men den var dog på
nettet, og Pii fandt sin homepage.

Stadig hovedgaden.

Flot bymuseum, der var ved at blive sat istand.

Denne type blå lastbil så tit i gadebilledet også i Tallinn. Den er sød. Vi har
bevæget os væk fra hovedgaden i Haapsalu.

Haapsalu er en gammel kurby, som også Zar'en brugte. Derfor den flotte togstation.
Og en meget flot strandpromenade.

Dette kursted har garanteret set prominente folk.

Og så hørte der en træscene til kurstedet.

Der var et nyt hotel ved stranden, og vi fik udmærket mad. De blev udlejet
vandcykler, der ikke kendte til plasticalderen.

Russisk-ortodoks kirke med kapel.

Russisk-ortodoks kirkegård. Nogle få grave var velholdte. Formentlig er mange
russere rejst efter murens fald og Estlands selvstændighed i 1991

 

.Fredag aften medte vi Jens fra Maersk Air på rådhustorvet i Tallinn. Jens er
udstationeret i Tallinn og ville gerne vise os området omkring Tallinn den følgendeø dag, lørdag.
Vi kørte først vest på mod en tidligere russisk u-båds havn, Paldiski.

Det var en næsten forladt by, med mange boligkarréer, hvoraf hovedparten var tomme. Der
boede dog mennesker, men det var et trist syn. Vi kørte helt ud på spidsen af halvøen,
og der kunne man godt holde ud at tage billeder. Elendigheden er for trist at stille sig op og fotografere.
Derfra kørte vi af grusvej langs med kysten, hvor vi så storke gå efter en traktor, men
den fløj da den skulle fotograferes.

Pii og Jens ved radaren nord for Paldiski.

Storken er ved at flyve væk til venstre i billedet.

Da vi forsøgte af finde en genvej endte vejen ved jernbanen. Og så stod der en ung mand og ventede på toget, så det gjorde vi også.

Toget skulle til Paldiski, og der var en del mennesker med. Toget var udstyret
med træbæenke og som det ses, er vedligeholdelse af tog og bane stoppet for længe siden.

 

Herfra kørte vi mod et område, der så ud som et sommerhusområde. Der var et sted
hvor der var blevet bygget en flot marina til sejlbåde og en god restaurant, hvor vi fik en god frokost.

Derefter tilbage til Tallinn og nordøst, for at se havneområdet hvor
der blev afholdt olympiade for nogle år siden. Det var et smukt område, og ved
kysterne blev der bygget store villaer.